15 Oct
2011

Chi phí tối thiểu để duy trì một website là bao nhiêu?

Cập nhật lúc 15-10-2011 10:35 AM

Thông thường các đơn vị thiết kế web sẽ báo giá trọn gói bao gồm tất cả mọi chi phí cần thiết để duy trì website của anh chị hoạt động trong một năm đầu tiên. Kể từ các năm sau, chi phí tối thiểu mà anh chị phải chi trả bao gồm chi phí duy trì tên miền và chi phí duy trì hosting. Ngoài ra, trong một số trường hợp, anh chị có thể cần phải chi trả thêm chi phí bảo trì cho website, thông thường đây là một tùy chọn.