Telephone(+84.28).6268.0611

EmailEmail

Về chúng tôi

Lĩnh vực hoạt động chính của Derasoft bao gồm:

  • Thiết kế, sản xuất, gia công phần mềm
  • Thiết kế, phát triển website
  • Cung cấp giải pháp thương mại điện tử
  • Cung cấp giải pháp bảo mật cho website
  • Phân phối phần mềm bản quyền