15 Oct
2011

Công ty tôi mới thành lập, tôi phải bắt đầu từ đâu để có một website?

Cập nhật lúc 15-10-2011 10:30 AM

Trước hết anh chị cần lựa chọn một tên miền phù hợp và tiến hành đăng ký ngay. Kế đó, anh chị có thể tham khảo trên Internet để tìm kiếm các website của các công ty hoạt động trong cùng lĩnh vực để có một cái nhìn khái quát về sơ đồ cũng như các nội dung mà anh chị cần chuyển tải vào website. Cuối cùng, anh chị nên tìm kiếm và lựa chọn một đơn vị có uy tín để thỏa thuận và đề nghị một giải pháp trọn gói (thiết kế, lưu trữ, cài đặt, bảo trì,...)

Anh chị có thể tham khảo thêm thông tin tại đây